implimentări

     Combinarea posibilităţilor funcţionale flexibile, dimensiuni şi greutate mică, l a fel şi preţul relativ mic au dus la utilizarea cu succes a sistemelor noastre bazate pe microprocesoare în diverse oraşe a Europei şi CSI. Astăzi sistemele noastre se exploatează cu succes la diferite modele de troleibuze, cum la troleibuzele noi fabricate, aşa şi la demult învechite, datorită adaptării simple a programelor.

     Întreprinderea Tehnico-Ştiinţifică “Informbusiness” activează în două direcţii cu producătorii de troleibuze şi cu regiile de transport electric urban.

     Acum întreprinderea noastră destul de bine lucrează cu următorii producători de troleibuze:

     Acum, când preţurile la energia electrică cresc, cerinţele de transportare a pasagerilor sunt ridicate, multe regii de transport electric urban modernizează troleibuzele, utilizând sistemul nostru la etapa reparaţiilor capitale.

Cele mai mari succese în această direcţie au fost obţinute de:      Despre efectul social-economic în urma utilizării sistemelor noastre se poate de aflat nemijlocit de la întreprinderile, care utilizează deja sistemul nostru.

     Experienţa soldată cu succes de exploatare a troleibuzelor modernizate a fost prezentată la conferinţa conducătorilor regiilor a transportului electric urban din statele CSI (mai 2005, or. Chişinău). La această conferinţă conducerea Republicii Moldova a făcut cunoştinţă cu programul de economie a energiei electrice în transport şi au luat decizia de a oferi resurse adăugătoare din bugetu pentru modernizarea circa a 60 troleibuze din gestiunea RTE or. Chisinau.

     Speram să deveniţi şi dumneavoastră partenerii noştri. Siguranţa şi calitatea sistemelor noastre le garantam.

Un troleibuz modernizat,
la expoziţie
Conducerea Republicii Moldova face
cunoştinţă cu un troleibuz modernizat
un troliebuz modernizat la expozitie Conducerea Republicii Moldova face cunostinta cu un troleibuz inzestrat cu sitema SDMC
CONTACTE | HOME